Inspelad inspirationsföreläning från den 18 juni om naturvetenskap

Inspelad föreläsning med fokus på att göra naturvetenskap.

Kursinnehåll

I den inspelade föreläsningen medverkar Susanne Thulin och Laila Gustavsson. Susanne Thulin föreläser om: Att undervisa naturvetenskap i förskolan – en fråga om att våga, vilja och kunna! ”Naturvetenskap … det kan vara hur fint fåglarna kvittrar och hur härligt en bäck kan låta i skogen” Föreläsning handlar om undervisning av naturvetenskap i ett förskoleperspektiv. Innehållet berör de didaktiska frågorna vad kan naturvetenskap förstås som, varför ska förskolan arbeta med detta innehåll och hur kan det fungera i praktiken? Med stöd i forskning och praktiska exempel presenteras olika aspekter av barns lärande om naturvetenskap och av lärarens betydelse i undervisningssituationen. Susanne är docent i pedagogik och anställd som biträdande professor vid Högskolan Kristianstad. Hon undervisar förskollärarstudenter, yrkesverksamma förskollärare och barnskötare samt doktorander på forskarutbildningen. Hennes forskningsintresse är inriktat mot undervisning av naturvetenskap i förskolan med särskilt fokus på kommunikation mellan lärare och barn. Susanne är också legitimerad förskollärare med yrkeserfarenhet från förskola och de första åren i grundskolan. Laila Gustavsson föreläser om: Ett variationsteoretiskt perspektiv på undervisning och lärande i förskolan. Under föreläsningen ger hon exempel på hur man utifrån ett teoretiskt perspektiv på lärande kan utveckla en spontan undervisningssituation i vardagen. Laila har arbetat 15 år som rektor på I Ur och Skur Statarlängan. Hon är förskollärare och är fil.dr i pedagogik och arbetar numera vid Högskolan i Kristianstad. Laila är intresserad av barns lärande och upptäckande av världen kring dem, kopplat till naturvetenskapliga fenomen.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till alla som arbetar inom I Ur och Skur.

Kursmål

Ge ökade kunskaper om hur lärare och pedagoger inom I Ur och Skur kan arbeta med naturvetenskap.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris: 200 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen