Sju principer för undervisning

Sju principer för undervisning 

Ett variationsteoretiskt perspektiv på undervisning och lärande i förskolan.
I boken I Ur och Skur upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken kan du läsa om det specifika lärandet som handlar om att utveckla förståelse för något.
Där beskrivs sju undervisnings principer för undervisning. Principerna är användbara såväl i planering som utvärdering och analys av barns lärande.
Under föreläsningen ger Laila exempel på hur man utifrån detta kan utveckla den spontana undervisningssituationen i vardagen.

Utbildare: Laila Gustavsson

14 november kl. 18 – 19 '
Pris: 200 kr 

Kommande tillfällen i

Webbutbildning

Webbutbildning
2022-11-14
Platser finns
200 kr exkl. moms