Våra kurser

Pris: 0 kr exkl. moms

För dig som är nyfiken på I Ur och Skurs pedagogik och mervärdet av att bli licenstagare.

Du får en inblick i I Ur och Skurs pedagogik som vilar på beprövad erfarenhet och forskning samt vilket mervärde det ger att vara licenstagare:

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-06-12 13:00
Webbmöte
0 kr exkl. moms

På I Ur och Skurs hemsida har varje licenstagare en egen sida. För att kunna maximera din enhets digitala potential och förenkla din enhets kommunikation erbjuds du att flytta in din enhets hemsida in i I Ur och Skurs hemsida.

Delta på webbinariet för att ta del av informationen om din enhet ges möjlighet att skapa en stark digital närvaro.

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-06-15 16:00
Webbmöte
0 kr exkl. moms

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Utbildningen ger en grund att arbeta inom I Ur och Skur. I utbildningen bearbetas I Ur och Skurs metoder och förhållningssätt.

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-08-24 08:30
Ursvik
5 200 kr exkl. moms

Utbildningen ger dig den teoretiskadelen att leda barn i åldrarna 1-5år inom Friluftsfrämjandets barnverksamheter; Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle. I priset för utbildningen ingår del 2 med den praktiska delen av utbildningen. Först när deltagaren gått del 2 är utbildningen klar.

Pris: 1 400 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-08-28 16:30
Webbutbildning
1 500 kr exkl. moms

Pris: 500 kr exkl. moms

Utbildningen ger en inblick i I Ur och Skurs pedagogik.

Pris: 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-08-30 15:00
Webbutbildning
500 kr exkl. moms
/ 4