Våra kurser

Utbildningen ger dig den teoretiskadelen att leda barn i åldrarna 1-5år inom Friluftsfrämjandets barnverksamheter; Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle. I priset för utbildningen ingår del 2 med den praktiska delen av utbildningen. Först när deltagaren gått del 2 är utbildningen klar.

Pris: 1 400 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-09-01 18:00
Webbutbildning
1 400 kr exkl. moms

Med utgångspunkt i den teoretiska grunden från utbildningens första del ger del 2 deltagaren praktiska metoder för att kunna leda Friluftsframjandets barnverksamheter Skogsknopp, Skogsknytte och Skopgsmulle

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-09-05 09:00
Ursvik
0 kr exkl. moms

Pris: 500 kr exkl. moms

Utbildningen ger en inblick i I Ur och Skurs pedagogik.

Pris: 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-09-07 14:00
Webbutbildning
500 kr exkl. moms

Genomgång av I Ur och Skur utvecklings dokument kring systmatiskt kvalitetsarbete

Pris: 2 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-09-16 09:00
Webbmöte
2 000 kr exkl. moms

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Utbildningen ger en grund att arbeta inom I Ur och Skur. I utbildningen bearbetas I Ur och Skurs metoder och förhållningssätt.

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-09-20 08:30
Södra Sanby
5 200 kr exkl. moms
/ 4