Våra kurser

Pris: 100 kr exkl. moms


Med fokus på barnets bästa kopplat till forskning föreläser skolöverläkaren Therése Saksø om tidig blöjavvänjning - en utmaning för föräldrar, barnhälsovård och förskola.

Föreläsningen är ca 40 minuter och sedan är det frågestund där Therese svarar på frågor kring tidig blöjavvänjning.
Du som arbetar med de allra yngsta barnen ska förslagsvis prioritera den här föreläsningen. Lyssna på Therese, ställ frågor till henne och samtala med dina kollegor kring detta.

Föreläsare: Therése Saksø Nationell skolöverläkare för AcadeMedias grundskolor, läkarchef grund- och gymnasieskolor, Specialist i barn- och ungdomsmedicin och skolhälsovård. 

Måndagen den 30 maj kl. 18.00-19.00 på webben via Teams


Pris: 100:- ex moms/ person

Varmt välkommen till en intressant och viktig föreläsning!

                                              Med vänlig hälsning
                    Lotta Söderberg Friluftsfrämjandet I Ur och Skur utveckling

Pris: 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-05-30 18:00
Webbutbildning
100 kr exkl. moms

Bearbeta boken I Ur och Skurs nya bok: I Ur och Skur upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken.

Pris: 600 kr exkl. moms

Utbildningen ger dig den teoretiskadelen att leda barn i åldrarna 1-5år inom Friluftsfrämjandets barnverksamheter; Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle. I priset för utbildningen ingår del 2 med den praktiska delen av utbildningen. Först när deltagaren gått del 2 är utbildningen klar.

Pris: 1 400 kr exkl. moms

/ 6