Våra kurser

Pris: 500 kr exkl. moms

Utbildningen ger en inblick i I Ur och Skurs pedagogik.

Pris: 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-11-10 14:00
Webbutbildning
500 kr exkl. moms

Pris: 600 kr exkl. moms

Föreläsningen ger en teoretisk bas och praktiska metoder för arbete med de tre dimensionerna inom hållbar utveckling, de globala målen och barnkonventionen. Utbildningen varvar mellan föreläsning och kollegialtlärande där deltagarna ges möjlighet till kolegialtlärande.

Pris: 600 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-11-16 14:00
Webbutbildning
600 kr exkl. moms

Bearbeta boken I Ur och Skurs nya bok: I Ur och Skur upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken.

Pris: 600 kr exkl. moms

Utbildningen ger dig den teoretiskadelen att leda barn i åldrarna 1-5år inom Friluftsfrämjandets barnverksamheter; Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle. I priset för utbildningen ingår del 2 med den praktiska delen av utbildningen. Först när deltagaren gått del 2 är utbildningen klar.

Pris: 1 400 kr exkl. moms

Med utgångspunkt i den teoretiska grunden från utbildningens första del ger del 2 deltagaren praktiska metoder för att kunna leda Friluftsframjandets barnverksamheter Skogsknopp, Skogsknytte och Skopgsmulle

Pris: 0 kr exkl. moms

/ 5