Grundutbildning

Utbildningen ger en grund att arbeta inom I Ur och Skur. I utbildningen bearbetas I Ur och Skurs metoder och förhållningssätt.

Kursinnehåll

Grundutbildningen ger en djup och bred grund för att arbeta med I Ur och Skurs metoder och förhållningssätt. Utbildningen inom I Ur och Skur utgår från läroplanerna Lgr11 och Lpfö18 och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom ett medvetet ledarskap, utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande, natur och miljökunskap och friluftsliv nås läroplanernas mål med I Ur och Skurs metoder.Innehållet i utbildningen är I Ur och Skurs mål, metoder/metodcirkeln, förhållningssätt/ledarskap, värdegrund och barnsyn. Under utbildningen varvas teori och praktiska metoder. Utbildningen är fyra dagar uppdelad på tre kurstillfällen. Det första tillfället är på webbenoch de andra två tillfällena är fysiska träffar. Självstudier och hemuppgifter ingår i utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom en I Ur och Skur, ska börja arbetainom en eller ska starta en I Ur och Skur.

Kursmål

Tydliggöra I Ur och Skurs pedagogik och metoder.  Utveckla sitt ledarskap genom samtal, reflektion och erfarenhetsutbyte.  Efter utbildningen kunna leda och arbeta med I Ur och Skur enligt uppställda kvalitetskrav och riktlinjer för verksamheten.  Utveckla en förståelse för hur rörelse och friluftsliv kan användas inom förskolans och skolans alla stadier i lär- och grupprocesser för att stärka individen.  Skaffa sig kunskap om olika metoder i att arbeta ämnesövergripande och bidra till att utveckla sin egen lärarroll.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Nynäshamn

I Ur och Skur Mysingen
5 dagar mellan2023-03-202023-05-05
Visa kursdagar
Platser finns
5 200 kr exkl. moms

Vega

I Ur och Skur Spetsbergen
5 dagar mellan2023-03-232023-05-05
Visa kursdagar
Platser finns
5 200 kr exkl. moms

Sundsvall

Tillfället saknar adress
5 dagar mellan2023-03-232023-05-11
Visa kursdagar
Platser finns
5 200 kr exkl. moms

Göteborg

Vättlefjäll
5 dagar mellan2023-03-272023-05-05
Visa kursdagar
Platser finns
5 200 kr exkl. moms

Södra Sanby

Skrylle
5 dagar mellan2023-03-302023-05-12
Visa kursdagar
Platser finns
5 200 kr exkl. moms