Våra kurser

Pris: 400 kr exkl. moms

Förskolegården på I Ur och Skur

Med utgångspunkt från boken I Ur och Skur upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper kring utformandet av en väl genomtänkt förskolegård.

Utbildningen innehåller både en inspelad föreläsning som du får en länk till och ett utbildningpass på webben.

Eva Lunnbäck leder utbildningspasset på webben där du genom kollegialt lärande ges möjlighet att samtala om gårdens möjligheter för att stärka barnets lärande.

Utbildare: Eva Lunnbäck
30 november kl. 17.30 – 19 
Pris: 400 kr

Pris: 400 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-01-31 17:00
Webbutbildning
400 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Möte med rektorer från I Ur och Skurs förskolor

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-02-06 08:30
Webbmöte
0 kr exkl. moms

I vårt uppdrag med förskolans läroplan, Lpfö18 ska vi bland annat arbeta med de nationella minoriteterna.
Kunskapen om minoriteterna är över lag liten och det har vi nu chansen att ändra på.

I förskolan ska vi lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer där vi dessutom har ett speciellt ansvar för våra nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och
tornedalingar. Det är viktigt att vi jobbar med att motverka fördomarna på flera plan för att ändra på samhällets syn på nationella minoriteter och skapa ett samhälle där de inte känner att de måste dölja sin identitet.

Alla barn i förskolan, oavsett bakgrund, har rätt att få kunskap om vårt gemensamma kulturarv där de nationella minoriteternas språk, traditioner och historia ingår.
Med kunskap om deras historia, hur de har behandlats av majoritetssamhället och vad det har fått för konsekvenser kan vi skapa möjligheter för barn att lära sig om och känna stolthet för vårt svenska kulturarv.

Vår föreläsning ger en inblick i minoriteternas historia och vad det fått för konsekvenser. Vi ger också tips på hur man kan uppmärksamma deras språk och kultur i förskolan.

Utbildare: 
Åsa Lundman, Leg. förskollärare har arbetat som rektor och utbildningssamordnare för flerspråkiga barn. 
Ulla-Maija Pesola Fil.dr. i informatik har arbetat som forskare och universitetslärare. Arbetar nu med att bygga upp förskoleverksamhet på minoritetsspråk i Skellefteå. 
Tillsammans har de skrivit boken Nationella minoriteter språk och kultur i förskolan (2022).

Pris: 300:- ex moms per person

Välkommen till en berikande kväll. Jag hoppas att vi ses på webben!

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-02-06 17:30
Webbutbildning
300 kr exkl. moms

Pris: 600 kr exkl. moms

Föreläsningen ger en teoretisk bas och praktiska metoder för arbete med de tre dimensionerna inom hållbar utveckling, de globala målen och barnkonventionen. Utbildningen varvar mellan föreläsning och kollegialtlärande där deltagarna ges möjlighet till kolegialtlärande.

Pris: 600 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-02-07 17:00
Webbutbildning
600 kr exkl. moms

Pris: 500 kr exkl. moms

Utbildningen ger en inblick i I Ur och Skurs pedagogik.

Pris: 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-02-08 15:00
Webbutbildning
500 kr exkl. moms
/ 2