Hållbarutveckling del 2

Föreläsningen ger en teoretisk bas och praktiska metoder för arbete med de tre dimensionerna inom hållbar utveckling, de globala målen och barnkonventionen. Utbildningen varvar mellan föreläsning och kollegialtlärande där deltagarna ges möjlighet till kolegialtlärande.

Kursinnehåll

Utbildningen är del 2 av I Ur och Skurs arbete med Hållbar utveckling. Under utbildningen ges deltagaren fördjupade kunskaper kring I Ur och Skurs arbete med hållbar utveckling. Föreläsningen ger en teoretisk bas och praktiska metoder för arbete med de tre dimensionerna inom hållbar utveckling, de globala målen och barnkonventionen. Utbildningen varvar mellan föreläsning och kollegialtlärande där deltagarna ges möjlighet till kolegialtlärande.

Målgrupp

Alla som arbetar inom I Ur och Skur.

Kursmål

Ge deltagaren ökad kunskap och praktiska metoder om I Ur och Skurs upplevelsebaserade lärande för en hållbar livsstil i praktiken.

Förkunskaper

Del 1 av I Ur och Skurs utbildning hållbar utveckling

Pris: 600 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Webbutbildning

Webbutbildning
2022-11-22
Platser finns
600 kr exkl. moms