Bearbeta boken I Ur och Skur upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken

Bearbeta boken I Ur och Skurs nya bok: I Ur och Skur upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken.

Kursinnehåll

Utbildningen ger en fördjupad kunskap om I Ur och Skurs pedagogik genom att vi kopplar beprövad erfarenhet med vetenskaplig grund i förhållande till det vardagliga arbetet på förskolan. Under tre tillfällen kommer författarna att bidra med tankar kring I Ur och Skurs kärnprocesser utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi diskuterar vad innebörden betyder för just er. Genom kollegialt lärande bearbetas bokens innehåll och kopplas till I Ur och Skurs utbildning och undervisning.

Målgrupp

Rektorer och pedagoger inom förskolan.

Kursmål

Förankra bokens innehåll med arbetet i förskolans utbildning och undervisning.

Förkunskaper

Läsa boken I Ur och Skur upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken

Pris: 600 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen