Intro. I Ur och Skur

Utbildningen ger en inblick i I Ur och Skurs pedagogik.

Kursinnehåll

Under föreläsningen får du ta del av I Ur och Skurs mål, förhållningssätt, värdegrund och metodmodellen (cirkeln) för att du ska få inblick i I Ur och Skurs metoder och förhållningssätt . Utbildningen är ett bra insteg till pedagogiken.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till all ny personal och/eller visstidsanställd personal som redan idag arbetar inom en I Ur och Skur pedagogisk omsorg/förskola eller skola/fritidshem. Utbildningen vänder sig även till dig som är rektoreller till dem som sitter i styrelsen för en I Ur och Skur enhet eller ansvarar för utbildningen på annat sätt.

Kursmål

Ge inblick i I Ur och Skurs pedagogik

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris: 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Webbutbildning

Webbutbildning
2022-11-17
Platser finns
500 kr exkl. moms