Tidig blöjavvänjning


Med fokus på barnets bästa kopplat till forskning föreläser skolöverläkaren Therése Saksø om tidig blöjavvänjning - en utmaning för föräldrar, barnhälsovård och förskola.

Föreläsningen är ca 40 minuter och sedan är det frågestund där Therese svarar på frågor kring tidig blöjavvänjning.
Du som arbetar med de allra yngsta barnen ska förslagsvis prioritera den här föreläsningen. Lyssna på Therese, ställ frågor till henne och samtala med dina kollegor kring detta.

Föreläsare: Therése Saksø Nationell skolöverläkare för AcadeMedias grundskolor, läkarchef grund- och gymnasieskolor, Specialist i barn- och ungdomsmedicin och skolhälsovård. 

Måndagen den 30 maj kl. 18.00-19.00 på webben via Teams


Pris: 100:- ex moms/ person

Varmt välkommen till en intressant och viktig föreläsning!

                                              Med vänlig hälsning
                    Lotta Söderberg Friluftsfrämjandet I Ur och Skur utveckling

Pris: 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Webbutbildning

Webbutbildning
2022-05-30
Platser finns
100 kr exkl. moms