Förskolegården på I Ur och Skur

Förskolegården på I Ur och Skur

Med utgångspunkt från boken I Ur och Skur upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper kring utformandet av en väl genomtänkt förskolegård.

Utbildningen innehåller både en inspelad föreläsning som du får en länk till och ett utbildningpass på webben.

Eva Lunnbäck leder utbildningspasset på webben där du genom kollegialt lärande ges möjlighet att samtala om gårdens möjligheter för att stärka barnets lärande.

Utbildare: Eva Lunnbäck
30 november kl. 17.30 – 19 
Pris: 400 kr

Pris: 400 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Webbutbildning

Webbutbildning
Platser finns
400 kr exkl. moms